تغییر کاربری واحدهای مسکونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مستقردربلوار شهید رستمی،خیابان کوهسنگی ویمارستان قائم (عج)

بازدید: 88

 

به گزارش وب دا، مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این زمینه  اظهار داشت: با توجه به موافقت ریاست دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، تخلیه واحدهای مسکونی مستقردر بلوار شهید رستمی ،خیابان کوهسنگی و بیمارستان قائم (عج) که از سال ۱۳۷۴ در اختیار تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفته بود توسط مدیریت پشتیبانی با هماهنگی مدیریت حقوقی دانشگاه ، بطورکامل انجام شد.

دکتر منفرد افزود: واحد های مسکونی سازمانی بلوار شهید رستمی متشکل از دو بلوک ۷ واحدی با زیربنا1792 متر مربع ، پانسیونهای بیمارستان قائم با زیر بنای حدود 1100مترمربع در 7طبقه و منزل مسکونی واقع در خیابان کوهسنگی به متراژ250متر مربع می باشند.

گفتنی است: واحدهای مستقردربلوارشهید رستمی به مدت ۲۰ سال دراختیار تعدادی از پرسنل دانشگاه قرار گرفته بود لیکن از سال ۹۱ نخستین گام برای تخلیه آن با همکاری امور حقوقی دانشگاه برداشته شد و دراین راستا یک  بلوک 7واحدی دی ماه ۹۴ و بلوک 7 واحدی دیگر در تیرماه سال 95 به معاونت بهداشتی دانشگاه تحویل داده شد همچنین واحد مسکونی وابسته به دانشگاه واقع در خیابان کوهسنگی به بیمارستان قائم و پانسیونهای بیمارستان قائم به معاونت دانشجویی جهت استفاده به عنوان خوابگاه دانشجویان خانم واگذار گردید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منو اصلي