توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه

بازدید: 295

- عنوان خدمت:  توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه

2- شناسه خدمت:16031014000

 

 

نام دستگاه اجرایی: اداره کل منابع  انسانی – معاونت تامین و توزیع نیروی انسانی

نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

ماهیت خدمت

    تصدی گری

سطح خدمت

    استانی

رویداد مرتبط با:

   آموزش              کسب و کار

نحوه آغاز خدمت

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

 رخداد رویدادی مشخص

سایر: فارغ التحصیلی فرد

مدارک لازم برای انجام خدمت

اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه محل فراغت از تحصیل

قوانین و مقررات بالادستی

بر اساس 17 ماده تعریف شده در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن:          http://emp.mums.ac.ir/trh/News.aspx

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/

http://tims.behdasht.gov.ir/StartPage.aspx تایید فراغت از تحصیل

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

http://hris.behdasht.gov.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)  

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه

 

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

پورتال سما

 

فیلدهای مشخصات سجلی و تحصیلی و آدرس و تلفن

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

 

 

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

مرکز خدمات آموزشی جهت دریافت اطلاعات فراغت از تحصیل

 

مشخصات سجلی و تحصیلی و آدرس و تلفن

 

 

 

 

دانشگاه های علوم پزشکی جهت ارسال اطلاعات

 

مشخصات سجلی و تحصیلی و آدرس و تلفن

 

 

 

 

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

آماده سازی دوره جهت ثبت نام پزشکان

ثبت نام توسط پزشکان

بررسی و تائید اطلاعات دریافت شده

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ,و اعلام اسامی

منو اصلي