نحوه و ارائه خدمات شرکت بیمه ایران

بازدید: 75046

دیف

شرح هزینه

مدارک مورد نیاز

1

هزینه بستری « بیمارستانی - جراحی - زایمان

1. اصل صورت حساب پرداختی بیمارستان

2. دستور پزشک « نسخه ممهور به مهر خوانا»

3. کپی برابر با اصل شرح عمل

4. کپی برابر با اصل شرح بیهوشی

5. کپی برابر با اصل برگ پذیرش

6. کپی برابر با اصل شرح حال

7. کپی صفحه اول دفترچه سرپرست یا بیمار یا همراه داشتن اصل دفترچه جهت احراز هویت و ثبت کد ملی

* جهت هزینه های شیمی درمانی و رادیوتراپی :

کپی برابر با اصل کلیه مدارک بالینی

2

هزینه های پاراکلینیکی « سونوگرافی - ماموگرافی - انواع اسکن - ام آر ای - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی »

1. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا »

2. اصل فاکتور پرداختی « ممهور به مهر و خوانا »

3. ارائه کد ملی سرپرست و بیمار

* در صورتی که نسخه دستور پزشک ناخوانا می باشد کپی جواب هزینه ارائه گردد.

3

هزینه های تست ورزش - تست آلرژی - تست تنفسی - نوار عضله - نوارعصب - نوار مغز - نوار مثانه - شنوایی سنجی - بینایی سنجی - آنژیوگرافی چشم و هولتر مانیتورینگ قلب

1. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا »

2. اصل فاکتور پرداختی « ممهور به مهر و خوانا »

3. ارائه کد ملی سرپرست و بیمار

* در صورتی که نسخه دستور پزشک ناخوانا می باشد کپی جواب هزینه ارائه گردد.

4

هزینه های جراحی های سرپایی : شکستگی  دررفتگی  گچ گیری  ختنه  بخیه  کرایوتراپی  تخلیه کیست  بیوپسی  لیزردرمانی « به استثناء عیوب انکساری دید چشم »

1. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا »

2.اصل فاکتور پرداختی « ممهور به مهر و خوانا باشد »

3. ارائه کد ملی سرپرست و بیمار

* برخی موارد خاص مانند لیزر درمانی و بیوپسی حتماً بایستی نسخ و مدارک پزشکی بیمار مورد تایید پزشک معتمد بیمه باشد و در برخی موارد مراجعه خود فرد بیمار الزامیست

5

هزینه های عینک طبی

1. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا مبنی بر تعیین نمره چشم»

2. اصل فاکتور پرداختی « مهمور به مهر و خوانا»

3. ارائه کد ملی سرپرست و بیمار

6

هزینه های خدمات آزمایشگاهی « بغیر از چکاب و غربالگری » آزمایش تشخیص پزشکی  پاتولوژی  انواع رادیولوژی  نوار قلب و فیزیوتراپی

1. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا »

2. اصل فاکتور پرداختی « مهمور به مهر و خوانا»

3. ارائه کد ملی سرپرست و بیمار

*در صورتی که نسخه پزشک ناخوانا می باشد کپی جواب هزینه به صفحه اول و دوم ارائه گردد.

7

هزینه های لیزیک چشم

1. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا »

2. تعیین نمره چشم کامپیوتری که بایستی 3 دیوپتر به بالا باشد

3. کپی برابر با اصل شرح عمل

4. کپی برابر با اصل شرح بیهوشی

5. کپی برابر با اصل برگ پذیرش

6. کپی برابر با اصل شرح حال

7. اصل صورتحساب پرداختی بیمارستان

8. ارائه کد ملی سرپرست و بیمار

8

هزینه های نازایی و ناباروری « مشروط به نداشتن فرزند »

1. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر و رویت اصل شناسنامه ها

2. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا »

3. کپی برابر با اصل شرح عمل

4. کپی برابر با اصل شرح بیهوشی

5. کپی برابر با اصل برگ پذیرش

6 .کپی برابر با اصل شرح حال

7. ارائه کد ملی سرپرست و بیمار

9

هزینه های دندانپزشکی

1. دستور پزشک « نسخه دفترچه ممهور به مهر و شرح کار صورت گرفته بایستی حتما در دفترچه بیمار نوشته شود » نسخه های آزاد قابل پرداخت نمی باشد.

2. ارائه رادیوگرافی حین کار در درمان ریشه دندان ها الزامیست

3. ارائه رادیوگرافی قبل و بعد از کار در جراحی دندان های نهفته در نسج نرم و سخت الزامیست

4. ارائه کدملی سرپرست و بیمار

استفاده از تعهد پوشش دندانپزشکی :

1. اخذ معرفی نامه از نماینده مستقر در سازمان مرکزی علوم پزشکی مشهد و مراجعه به پزشکان طرف قرارداد که در مرحله پایان کار انجام شده بیمار بایستی نسخه پزشک طرف قرارداد و شرح کار انجام شده را نزد پزشک معتمد برده و تایید و مهرگردد و تحویل پزشک طرف قرارداد نماید.

2. مراجعه به پزشکان غیر طرف قرارداد : بایستی هزینه انجام شده در نسخه دفترچه بیمار نوشته و مهر گردد و یکی از پزشک معتمد بیمه کار انجام شده را تایید نماید.

لازم به توضیح است در مراجعه به پزشکان طرف قرارداد فقط فرانشیز قرارداد کسر میگردد در صورتیکه در مراجعه به پزشکان غیر طرف قرارداد تعرفه بیمه اعمال میگردد و فرانشیز قرارداد نیز کسر میگردد

بیمه شدگان در شهرستان ها هزینه های دندانپزشکی انجام شده خود را نزد پزشکان غیر طرف قرداد که بایستی در نسخ دفترچه بیمار نوشته و ممهور به مهر باشد را با مدارک ذکر شده « ارائه رادیو گرافی و ...  » تحویل نماینده بیمه خویش نمایند.

*** مراجعه به بیمارستان , رادیولوژی , سونوگرافی و آزمایشگاه های طرف قرارداد تنها با ارائه کارت شناسایی بیمه شده اصلی و بیمار و ارائه کد ملی و دستور پزشک مبنی بر انجام عمل قابل ارائه می باشد.

بیمه شدگان با مراجعه به سایت بیمه ایران به نشانی زیر می توانند کلیه مراجع طرف قرارداد را مشاهده نمایند.

مراجعه به www.iraninsurance.co  ← سامانه مراجع درمانی طرف قرارداد

 

 

 جهت دریافت فایل پی دی اف ،خدمات بیمه تکمیلی درمان اینجا را کلیک فرمائید.


مراکز سونوگرافی طرف قرارداد بیمه ایران

آزمایشگاههای طرف قرارداد بیمه ایران     

لیست دندانپزشکان معتمد طرف قرارداد بیمه ایران


 

 

ردیف

شرح خدمات بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه ایران

تعهدات(ریال)

1

هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، (بستری و سرپایی)رادیو تراپی،آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Day care  به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبتهای بعد از عمل در مراکز درمانی کمتر از یک روز باشد.هزینه همراه افراد زیر هفت سال و بالاتر از هفتاد سال در بیمارستانها به جز زایمان

60/000/000

2

هزینه اعمال جراحی اصلی- مغز و اعصاب مرکزی و نخاع(به استثنای دیسک و ستون فقرات)،گامانایف ،قلب ،پیوند ریه ،پیوند کلیه و پیوند کبد، پیوند مغز استخوان و جراحی سرطان(با احتساب بند یک)

120/000/000    

3

پوشش هزینه های مربوط به زایمان طبیعی و سزارین

30/000/000

4

هزینه های پاراکلینیکی شامل: انواع سونوگرافی،ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی MRI،اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری، انواع آنژیوگرافی(به جز چشم و قلب)

6/000/000

5

هزینه های مربوط به: تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی(اسپیرومتری و PFT)، نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه (سیستومتری باسیستوگرام) ،انژوگرافی و رادیوگرافی چشم، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب

4/000/000

6

جراحی های مجاز سرپایی شامل: شکستگی ها و دررفتگی ،گچ گیری، ختنه، بخیه، گرانوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی(به جز رفع عیوب انکساری دید چشم) ، انواع بیوپسی

3/000/000

7

هزینه های آمبولانس داخل شهر و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج

800/000

8

هزینه های آمبولانس خارج شهر و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیه سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج

1/300/000

9

هزینه های دندانپزشکی ( به استثناء هزینه های مربوط به ارتودنسی، ایمپلنت، دست دندان و اعمال زیبایی) هزینه های دندانپزشکی بر اساس تعرفه ای محاسبه می شود که سالیانه سندیکای بیمه گران ایران با هماهنگی شرکت های بیمه، تنظیم و به شرکت های بیمه ابلاغ میکند.

4/000/000

10

 هزینه های درمان نازایی  و ناباروری( هزینه های تشخیصی، درمانی و دارویی) و اعمال جراحی مرتبط،IUI ، ZIFT، GIFT، میکرو اینجکشن و IVF.                  

15/000/000

11

انواع ویزیت، خدمات اورژانس، دارو و ملزمات دارویی

1/000/000

12

انواع لنز ، عینک ، عدسی

1/000/000

13

هزینه خدمات آزمایشگاهی (به غیر از چکاپ و غربالگری) شامل آزمایش های تشخیص پزشکی، پاتولوژی، آسیب شناسی، ژنتیک شناسی، انواع رادیو گرافی، نوار قلب و فیزیو تراپی

4/000/000

14

لیزیک چشم و تست و جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی ، دور بینی ، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی در چشم( درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات) از3 دیوپتر بیشتر باشد

5/000/000

15

لیزیک چشم چپ وجبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی ، دور بینی، آستیگمات یا با جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دور بینی به علاوه نصف آستیگمات) 3 دیوپتر یا بیشتر باشد.

5/000/000 

جمع حق بیمه ماهیانه با محاسبه مالیات جهت هر نفر بصورت ماهیانه

495/405 ریال


 
 
 
 

قابل توجه پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشکی

مدارك مورد نياز جهت پرداخت هزينه هاي تشخيصي و درماني تحت پوشش تکمیل درمان بيمه ایران

هزینه های دندانپزشكي

 • · اصل نسخه سبز دفترچه بیمار( با درج شرح کامل درمان انجام شده و مبلغ کل هزینه) که توسط یکی از دندان‌پزشکان معتمد بیمه ایران تأیید و مهر شده باشد. (لیست اسامی دندانپزشکان معتمد بیمه ایران توسط نماینده بیمه به رابط مربوطه ارائه گردیده است.)
 • · ارائه عکس دندان قبل و بعد از اقدام درمانی در موارد عصب کشی و درمان ریشه الزامی ست.

از کلیه هزینه های دندانپزشکی بعد از تایید دندانپزشک معتمد و محاسبه تعرفه بیمه ایران مبلغ 30% فرانشیز طبق قرارداد کسر خواهد شد.

 هزینه های پاراکلینیکی

 (شامل: سونوگرافي، آندوسكوپي، آزمايشات و ماموگرافی ، کولنوسکوپی، ام آر آی، سی تی اسکن ، تست های درمانی و ... .)

 • · اصل فاكتور يا صورت‌حساب مهر شده توسط مرکز درمانی (كپي برابر اصل يا المثني غيرقابل پرداخت می باشد.)
 • · اصل دستور پزشك معالج با مهر پزشک( جهت دریافت هزینه های نازایی و ناباروری ارائه نسخه سبز دفترچه مبنی بر شرح نوع درمان نازایی و ناباروری موردنیاز می باشد.)
 • · كپي جواب یا گزارش هزینه درمانی انجام شده
 • · جهت دریافت هزینه مربوط به فیزیوتراپی می بایست کارتکس درمانی (با درج تاریخ روزهای مراجعه و کدهای درمانی و مهرو امضا مرکز درمانی) ارائه گردد.

هزینه عینک طبی

 • · اصل نسخه سبز دفترچه بیمار(نسخه مربوط به تعیین شماره چشم)
 • · اصل فاکتور عینک با مهر مرکز مربوطه

هزینه های دارو و ویزیت

 • · جهت دریافت هزینه داروهای شیمی درمانی ارائه گزارش پاتولوژی در هر بار مراجعه الزامی ست.
 • · جهت دریافت هزینه داروهای نازایی و ناباروری ارائه دستور پزشک معالج با ذکر شرح و علت استفاده از داروی مربوطه الزامی ست.
 • · جهت دریافت هزینه ویزیت می بایست مبلغ پرداختی بابت ویزیت پشت نسخه دفترچه با مهر و امضای پزشک معالج درج و تایید گردد.
 • · جهت دریافت هزینه دارو می بایست مبلغ پرداختی دارو پشت نسخه دفترچه با مهر داروخانه درج گردد.ارائه پرینت دارویی نسخ الزامی ست.داروآزاد (عدم تعهد بیمه گر پایه) غیرقابل پرداخت می باشد.

هزينه هاي بيمارستاني در صورت عدم دريافت معرفي نامه بستری و بعد از ترخیص بیمار

 • · اصل صورتحساب با مهر و امضاء حسابداري بیمارستان
 • · كپي برابر اصل ساير مدارك بيمارستاني شامل گزارش عمل جراحي، گزارش بيهوشي وگزارش ریز لوازم و تجهیزات مصرفی در بیمارستان ، شرح حال ، خلاصه پرونده  (در صورت خرید هرگونه لوازم و تجهیزات پزشکی موردنیاز جراحی بصورت آزاد و از مراکز کالای طب،جهت تایید فاکتور ابتدا میبایست بیمه شده محترم به یکی از شعب بیمه گر اول خود مراجعه نمایند و اصل فاکتور پرداختی بیمه گر پایه و کپی برابر اصل فاکتور لوازم مصرفی را به نماینده بیمه تکمیلی به همراه مدارک بیمارستانی تحویل دهند.)
 • · کپی صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار
 • · كپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین (فقط جهت هزينه زايمان و ناباروری).

مدارك لازم جهت صدور معرفي نامه براي بيمه شدگان جهت بستري در بيمارستانهاي طرف قرارداد با شركت بيمه ایران

 • · کپی دستور پزشك مبني بر بستري شدن در بيمارستانهاي طرف قرارداد با ذكر نوع عمل و نام بیمارستان مربوطه.
 • · كپي صفحه اول دفترچه بیمار که مربوط به یکی از ارگانهای بیمه گر پایه می باشد (تامين اجتماعي ـ خدمات درماني) (جلد دفترچه حاوي مشخصات بيمه شده است ) صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين (فقط جهت هزينه زايمان).
 • · آدرس شعبه مرکزی بیمه ایران جهت دریافت معرفی نامه در مشهد : بلوار مدرس، بین مدرس 3 و 5 ، مجتمع خدمات بیمه ای استان خراسان

سایر شهرها و استان ها : شعبه مرکزی بیمه ایران واقع در همان شهر

 لازم به ذکر است اضافه نمودن فرزندان تازه متولد شده و همسران افرادی که در طول مدت قرارداد ازدواج می کنند حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ تولد یا ازدواج میسر می باشد. همچنین امکان حذف بیمه شده محترم در طول مدت قرارداد فقط در صورت فوت یا قطع همکاری با سازمان و یکماه بعد از اعلام کتبی به نمایندگی میسرمی باشد .

      تذکر: مهلت ارائه مدارک و دریافت خسارت حداکثر تا 4 ماه بعد از پایان قرارداد می باشد.

   در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت شغلی بیمه شده محترم اعم از مرخصی زایمان ، پایان طرح، بازنشستگی، جابه جایی (انتقال) و یا  فوت اعلام وضعیت جدید به نماینده بیمه مستقر در مرکز مربوطه ضروری می باشد درغیر اینصورت عواقب این امر به عهده شخص بیمه شده می باشد. 

 

منو اصلي