اخبار سایت سال92

بازدید: 270
 
 برگزاري اولين جلسه کارگروه مستند سازي تجربيات ارزشمند انبارداران در مورخه 3/2/92 باحضورانبارداران بيمارستان هاي هاشمي نژاد،امام رضا ، قائم وستاد مرکزي دانشگاه
 
  برگزاري همايش آموزش مديريت مصرف حاملهاي انرژي در مراکز بهداشتي ، درماني     به زودي
مديريت پشتيبايي تمامي رانندگان بخش خصوصي را ملزم به بيمه خويش فرما نمود ، که طي اين امر رانندگان بخش خصوصي موظفند با هزينه خود نسبت به بيمه نمودن اقدام نمايند  در غير اينصورت قرارداد في مابين  لغو ميگردد.
انعقاد تفاهم نامه في مابين معاونت محترم توسعه دانشگاه و آژانس انوار راه توس با معرفي هتل ملکشاه رامسر جهت ارائه خدمات گردشگري به کارمندان محترم دانشگاه
برگزاري دوره آموزشي آشنائي با سامانه مديريت حمل و نقل (نقليه) جهت شبکه هاي بهداشت و درمان  يک شنبه 31/6/92
 
با توجه به درخواست سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي و با عنايت به آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه (ماده 91) و همچنين موافقت رياست  محترم دانشگاه تعداد 250عدد مانيتور و 252عدد کيس (اموال مستعمل ) به سازمان مربوطه اهداء گرديد.
 تهيه و تدوين برنامه  عملياتي سال 93 ادارات به مديريت ارائه  گرديد.
 

منو اصلي