اخبار سایت 89و90

بازدید: 231

 

     
 
اجرای طرح  در پروژه زکریا
 
یکسان سازی انبارها در سطح استان
 
راه اندازي سامانه حمل و نقل براي اولين بار در دانشگاه
 
راه اندازي سامانه تغذيه براي اولين بار در دانشگاه
 
 راه اندازي سامانه شارژ كيف پول الكترونيكي در سطح دانشگاه
 
  پایان  فرآيند تبصره 4 ماده 2 نيروي هاي شركتي
 
  
 
 

منو اصلي