دومین جلسه کمیته رفاهی

بازدید: 1726

دومین جلسه کمیته رفاهی دانشگاه در مورخه 11/03/ 95 با حضور اعضای این کمیته (آقای ارحنه از حراست دانشگاه و آقایان لاکی و حسنی از بیمارستان قائم (عج) - آقایان موسوی و اسلامی از بیمارستان امام رضا (ع) -آقای طاهری نیا از شبکه تایباد- خانمها بازدار از معاونت بهداشتی و ایزانلو از بیمارستان طالقانی و کارشناسان اداره رفاه) در محل سالن شورای معاونت توسعه و با خیرمقدم آقای آدینه آغاز شد. سپس سرکار خانم وطندوست ضمن تشکر از زحمات رابطین محترم رفاهی، توضیحات مفصلی در خصوص ورژن جدید سامانه تسهیلات رفاهی، بخشنامه ایام پیک مجتمع گهرباران و چگونگی پذیرش و ضوابط جدید وضع شده و... ارائه نمودند. پس از سخنان ایشان اعضاء شرکت کننده به ایراد سخن در خصوص سامانه رفاهی و ایام پیک و غیرپیک در گهرباران پرداخته و به نکات خوبی اشاره نموده که مقرر شد موارد پیشنهادی مجددا بررسی گردد. در ادامه پنل ثبت نام وام توسط سرکار خانم لتری و سبد کالا توسط خانم مظفریان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و توضیحاتی ارائه گردید.

منو اصلي