اخباررفاهی (1)

بازدید: 4350

اولین جلسه کمیته رفاهی دانشگاه در تاریخ 19/12/94 با حضور جناب آقای دکتر منفرد مدیر محترم پشتیبانی، اعضاء کمیته رفاهی و کارشناسان اداره رفاه در سالن شورا معاونت توسعه برگزار گردید. در این جلسه پس از استماع آیاتی از کلام اله مجید آقای دکتر منفرد ضمن خیرمقدم و تشکر از زحمات رابطین رفاهی به توضیحاتی مفصل در خصوص ایجاد و راه اندازی سامانه رفاهی پرداختند.پس از سخنان ایشان سامانه رفاهی کارکنان مورد نقد و بررسی کامل قرار گرفت و اعضاء حاضر در جلسه به ایراد سخن در خصوص سامانه رفاهی و رفع مشکلات آن پرداختند.در پایان نظرات افراد جمع آوری تا بررسیهای بیشتری روی آنها صورت گیرد.

منو اصلي