کارگروه تخصص دبیرخانه

بازدید: 113
ردیف
نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای دکتر حسن منفرد مدیر پشتیبانی دانشگاه
2

آقای مهندس مهدی  سمائی

رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی دانشگاه
3

آقای مهندس علی  مدبر عزیزی

معاون اداره دبیرخانه و بایگانی دانشگاه
4

آقای مهندس مهدی بمپوری

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
5

آقای اسماعیل محمدی ثانی

مسئول دبیرخانه قریشی 

6

آقای جواد مختاری

مسئول دبیرخانه معاونت دانشجویی فرهنگی 
7 آقای کامبیز مصدق
مسئول دبیرخانه معاونت  بهداشتی
8

آقای مرتضی فکور عصمتی

مسئول دبیرخانه دانشکده داروسازی

 

 

 

  اهداف کارگروه تخصصی اداره دبیرخانه دانشگاه
1

ارتقاء جایگاه اداره دبیرخانه و بایگانی


2

تدوین برنامه و تقویم کاری مدون برای کارگروه   

 
3

تعیین اهداف کارگروه شامل سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت بروزرسانی خدمات دبیرخانه ها

 
4

ایجاد اتاق فکر یا همان کارگروه تخصصی و ارائه پیشنهادهای مفید و سازنده توسط اعضاء در جهت بهبود فعالیت ها در دبیرخانه

 
5

آموزش مداوم و مستمر کارکنان دبیرخانه و همچنین بستر سازی مناسب برای آموزش مسائل حوزه دبیرخانه به سایر همکاران خصوصا مدیران محترم دانشگاه

 
6

 استفاده از نرم افزار و فناوری به روز در مسائل بایگانی

 
 7

ارزیابی پرسنل مورد نیاز و بررسی چارت تشکیلاتی دبیرخانه


 8

 ارائه راه کارهایی مفید در جهت مدیریت هزینه و صرفه جویی در منابع


 9

 پیشنهاد برنامه های کاربردی جامع واستاندارد به مقامات بالا توسط نیروهای دبیرخانه که این پیشنهادات می تواند برای سازمان  قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد .  


10 

 مستند سازی افکار، جلسات، پروژه ها جهت تدوین و ارائه مصوبات به کلیه واحدها

 


  صورتجلسات کارگروهها
1 صورت جلسه اول
2 صورت جلسه دوم
3 صورت جلسه سوم

منو اصلي