. برگزاري نخستين همايش مديريت سبز در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بازدید: 1636


نخستين همايش آموزشي مديريت سبز با محوريت کاهش مصرف انرژي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد.

 اين دوره در راستاي ارتقاي سطح علمي و با هدف افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری کارکنان،مديران و مسئولین خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه در تالار شهيد پندي بيمارستان قائم(عج) برگزار شد.

مدير پشتيباني معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه در قانون برنامه پنجم توسعه بر کاهش هزينه هاي اداري تاکيد شده است و در حال حاضر يکي از برنامه هاي تحول اداري مصوب شوراي اداري نيز به شمار مي رود اظهار داشت: در اين راستا ارتقاء آموزش مهمترين اصل در دستيابي به اين هدف به شمار مي رود.

دکتر منفرد خاطر نشان کرد: گسترش مديريت سبز،کاهش مصرف آب، برق، گاز و بنزین و همچنین کاهش مصرف کاغذ و کاهش تولید مواد پسماند و استفاده از فناوری پاک را در پي خواهد داشت.

 

با ارائه پيشنهاد به معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه قرار است اين دوره به صورت دوره آموزشي الزامي  و غيرحضوري براي کارکنان تهيه و تدوين شود


   

منو اصلي