برگزاري اولين همايش آموزشي کددار مديريت سبز با محوريت کاهش مصرف انرژي ويژه مديران دانشگاه

بازدید: 304

برگزاري اولين همايش آموزشي کددار مديريت سبز با محوريت کاهش مصرف انرژي ويژه مديران دانشگاه

مديريت پشتيباني دانشگاه با همکاري گروه آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه درراستاي ارتقاي سطح علمي همکاران ارجمند درروز سه شنبه مورخ  93/10/30 درمحل سالن شهید پندی بیمارستان قائم (عج) از ساعت 9/30 لغایت 14بعدازظهر همايش آموزشي مذکور را با امتياز 4ساعت آموزشي برگزار نمود.

در اين خصوص دکتر حسن منفرد مدير محترم پشتيباني دانشگاه اظهار داشتند : با توجه به  ماده 190 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور ، اجراي مديريت سبز  به منظور کاهش بودجه هزینه ای دولت به دستگاههای دولتی و غیردولتی تکلیف شده است بر همین اساس به منظورافزایش آگاهی و مسئولیت پذیری همکاران، همایش فوق با حضور مدیران و مسئولین محترم خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه برگزار نمودیم تا انشاءا... با همت مسئولین عزیز در راستاي ارتقاء آموزش و اطلاع رسانی به سایر همکاران را داشته باشیم و در عمل تحقق برنامه مديريت سبز که يکي از شاخص هاي ارزيابي عملکرد عمومي سال 93 مي باشد زمینه مدیریت کاهش مصرف آب، برق، گاز و بنزین و همچنین کاهش مصرف کاغذ و کاهش تولید مواد پسماند و استفاده از فناوری پاک را بهبود بخشيم  . ضمنا با توجه به اهميت موضوع مديريت سبز به معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه پيشنهاد گرديد که اين دوره را به صورت دوره آموزشي الزامي  و غيرحضوري براي همکاران تهيه و تدوين گردد.

 

دریافت فایل مربوط به اولین برگزاری همایش اموزشی مدیریت سبز

 

 

 

 منو اصلي