برگزاري دوره آموزشي توانايي انجام مذاکرات مناسب جهت کارپردازان

بازدید: 164

برگزاري دوره آموزشي توانايي انجام مذاکرات مناسب جهت کارپردازان مورخ 93/11/26  از ساعت 8صبح الي 14 بعدازظهر ،در محل سالن شوراي معاونت توسعه شهرک دانش و سلامت

 

منو اصلي