تجهیز سالن شورای معاونت توسعه به برد هوشمند

بازدید: 242

مزایای استفاده از برد هوشمندارائه های کارگاهی و سخنرانی :


الف-استفاده به عنوان یک ابزار هوشمند برای نمایش اسلایدها،اثرگذاری برروی آن و تدریس بهینه یا ارائه موثر

ب-استفاده از امکانات نرم افزاری برد هوشمند برای تدریس و سخنرانی

ج-استفاده از امکانات مالتی مدیا مانند فیلم ،تصاویر ،صوت و انیمیشن

د- استفاده همزمان از نرم افزارهای مورد نظر مدرس یاارائه دهنده (مانند ویدئو کنفرانس و سیستم های همزمان شبکه ای)

مستند سازی:

الف-مستند سازی بصورت فیلم بصورت و صدا از انچه که در هنگام ارائه مطلب یا آموزش روی می دهد

ب-مستند سازی بصورت فایل های Html،PPT،jpeg،PDF و فرمت نرم افزاری برد هوشمند

ج-مستند سازی بصورت برگه های چاپ شده

محتواسازی:

یکی از مواردی که باعث می شود استفاده از بردهای هوشمند داشته باشیم و اجرای فرآیند محتواسازی برای آموزش و ارائه مطلب است .

بردهای هوشمند بااستفاده نرم افزارهای ویژای که دارا هستند ،به راحتی برای مفاهیم مختلف کاربرد دارند.

استفاده از دکمه های کنترلی ، صدا،تصویر،فیلم، فایل های فلش و انیمیشن و ابزارهای آموزشی در مباحث آموزش از دیگر مزایای استفاده از برد هوشمند می باشد.

منو اصلي