۱۳۹۴/۰۳/۲۴ برگزاری دومین همایش مدیران خدمات پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 3 کشور

بازدید: 343

 دومین همایش مدیران پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با هدف بررسی وتبادل نظر در خصوص بررسی وکارشناسی پیش نویس آیین نامه رفاهی کارکنان دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید.گفتنی است در این همایش خدمات درمانی،ورزشی، رفاهی کارکنان ، درخواست استفاده از ظرفیت های تفریحی سایر دانشگاهها،و... از موضوعات مورد بررسی بوده است.لازم به ذکر است  آیین نامه پیشنهادی و رفاهی کارکنان  پس از تایید  نهایی تدوین و مقرر گردید نسخه نهایی جهت ارائه آن به مدیر کل خدمات پشتیبانی وزارتخانه ارائه گردد .

 

منو اصلي