عقد تفاهم نامه رفاهی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید: 10821


دکتر منفرد مدیر پشیبانی دانشگاه با بیان این مطلب گفت: با عقد این تفاهم نامه از این پس کارکنان (مشمول پرسنل رسمی،پیمانی،تبصره سه و تبصره چهار) بازنشستگان و اعضاء هیئت علمی محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند از امکانات رفاهی مرکز آموزشی رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد(هرباریوم) استفاده و از تخفیفات مربوطه بهره مند گردند.

شایان ذکر است :

1_هزینه های مربوط به ورودی سالنهای سرپوشیده و فضاهای باز تابستانی با کسر 30% تخفیف جهت کارکنان دانشگاه محاسبه خواهد شد.

2-میزان تخفیفات غذا جهت همکاران دانشگاه در هر ماه به شرح ذیل می باشد:

الف-خرید تا سقف یک میلیون ریال در ماه ،شامل 30% تخفیف می باشد.

ب- خرید مازاد بر یک میلیون ریال تا سقف دو میلیون ریال در ماه شامل 10% تخفیف می باشد.

(توضیح :میزان تخفیف غذا جهت همکاران محترم در مجموع ماهیانه به مبلغ چهار صد هزارریال می باشد)


   شرایط استفاده از امکانات و خدمات آموزشی رفاهی دانشگاه فردوسی


   منوی غذاهای موجود در مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی

منو اصلي