برگزاری دوره های اموزشی (کددار) ویژه پرسنل تبصره4

بازدید: 260

برگزاری دوره های اموزشی (کددار) ویژه پرسنل تبصره4 مورخ 94/4/21 ، 94/4/23 و 94/4/24 در مجتمع فرهنگی (نمازخانه)شهرک دانش و سلامت

 
 
   

منو اصلي