برگزاری جلسه انتخابات هیات موسس نماینده کارگران

بازدید: 8533

جلسه انتخابات هیات موسس نماینده کارگران در کمیته انضباط کار دانشگاه ، توسط مدیریت توسعه سازمان ،مدیریت پشتیبانی با همکاری هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه در سالن شهید پندی بیمارستان قائم (عج) در مورخ 94/8/5 برگزار شد .

لازم به ذکر است  دراین جلسه نمایندگان مدیریت بازرسی ،حراست و امور حقوقی به عنوان ناظر انتخابات حضور داشتند که در نهایت بعد از شمارش آراء ،اعضا هیات موسس انتخاب گردیدند.

 

 

منو اصلي