برگزاری دوره اموزشی عمومی (کددار) ویژه پرسنل تبصره4

بازدید: 249

 

دوره آموزشی عمومی کددار ویژه پرسنل تبصره 1ماده 32(تبصره4) مستقر درشهرک دانش و سلامت ،ساختمان قریشی و ساختمان خیام در مورخ 22/8/94 از ساعت 8 صبح الی 12 در مسجد شهرک دانش و سلامت با حضوز حجه السلام والمسلین حاج اقای صادقعلی توبه برگزار گردید.

منو اصلي