دیدار صمیمانه جمعی از پرسنل مدیریت پشتیبانی با مدیر

بازدید: 431

به گزارش روابط عمومی مدیریت پشتیبانی ،جمعی از پرسنل مدیریت پشتیبانی در یک دیدار دوستانه و صمیمی با دکتر منفرد مدیر محترم پشتیبانی دانشگاه ،مراتب سپاس و قددرانی خود را از زحمات بی شائبه ایشان ابراز نمودند.

 

 

 

منو اصلي