دکتر محمد وجدانی- معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

پست الکترونیک: vejdanim1@mums.ac.ir
تلفن تماس:  38795037  -051
نمابر:  38761595  -051
آدرس:  مشهد - بلوار شهید فکوری - بین میدان شهید جوان و آل شهیدی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی

دانشگاه

رشته

تاریخ


دکترا تخصصی


علوم پزشکی مشهد


جراحی عمومی


1394

       

تجارب علمی- اجرایی و تخصصی

 • 1)رئیس مرکز بهداشتی ، درمانی لوجلی و کوسه از توابع شهرستان شیروان
 • 2)معاونت درمان و ریاست بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهرستان تایباد
 • 3)ریاست شبکه بهداشت و درمان تایباد
 • 4)معاون بودجه دانشگاه
 • 5)مدیر بودجه دانشگاه
 • 6)مدیر مرکز توسعه و منابع انسانی دانشگاه
 • 7)مسئول ساماندهی منابع مالی بیمارستان امام رضا (ع)
 • 8)معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • 9)ریاست هیات بدوی تخلفات اداری دانشگاه
 • 10)عضو کارشناسی هیات امنا دانشگاه
 • 11)مدرس اصول برنامه نویسی استراتژیک و سایر مباحث مربوط به حوزه معاونت توسعه
 • 12)عضویت در دهها کمیته های کارشناسی وزارتخانه و دانشگاه
 • 13)رئیس بانک پوست دانشگاه
 • 14)ریاست بیمارستان طالقانی