اداره انبارهای دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

معرفی اداره

 

 

 

 

 

                        (( معرفی، فعالیت ها و وظایف اداره انبارهای دانشگاه )) 

 

 

  اداره انبارها یکی از ادارات ستادی دانشگاه است که عهده‏ دار سیاست گذاری،برنامه ریزی و اصلاح فرایندها درانبارهای تابعه دانشگاه می‏‏‏ باشد. از جمله فعالیت‏ها و وظایفی که بر عهده این اداره می‏ باشد عبارتند از:


 1- بازدیدهای ‏دوره‏ ای از انبارهای واحدهای‏ تابعه دانشگاه

 2- برنامه‏ ریزی و اجرای سیستم صحیح انبارداری در راستای حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبار با رعایت نکات حفاظتی(رطوبت،دما، تاریخ انقضا اقلام و .... )

 3 - ایمنی و استانداردسازی انبارها

 4- تهیه و تدوین بسته آموزشی جهت کلیه انبارداران دانشگاه و هماهنگی های لازم جهت برگزاری آن

 5- ارائه برنامه عملیاتی برای انبارهای دانشگاه و نظارت بر اجرای دقیق آنها

 6- پیگیری تعیین تکلیف اموال اسقاطی در واحدهای تابعه در راستای صرفه و صلاح دانشگاه و حفظ آراستگی محیط

 7- دریافت اقلام خریداری شده از واحد تدارکات مطابق مقررات مربوطه، تحویل به واحدهای درخواست کننده و بررسی‏ های لازم با توجه به نیاز واحد مربوطه

 8 - نظارت بر اوراق قابل امحاء در انبارهای دانشگاه بر اساس دستورالعمل مربوطه

 9-کنترل کمی و کیفی اقلام و تطبیق آن با دستورالعمل های خرید کالا و فاکتورهای ارائه شده

 10 -راهبری و پیگیری اهداف وسیاست های کارگروه تخصصی انبارهای دانشگاه

 11- استفاده از سامانه ها در ثبت رسید و حواله ها و امور اداری

 12- نظارت بر انبارگردانی‏ انبارهای‏ دانشگاه‏ درپایان هرسال

 13- انجام سایر امور محوله

جریان فعالیت‏های این اداره در کل به سمتی است که نتایج حاصل از آن مجموعه مناسبی‏ از دستاوردهای مدیریتی، توسعه استراتژی‏ های سازمانی و سایر و زیرساخت‏ها و منابع مورد نیاز را فراهم می نماید.