دکتر امیر پرویز توسلی - مدیر پشتیبانی دانشگاه

پست الکترونیک: TavassolyAP1@mums.ac.ir
تلفن تماس:  38797260  -051
آدرس:  مشهد - بلوار شهید فکوری - بین میدان شهید جوان و آل شهیدی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مدیریت پشتیبانی

سوابق مدیریتی

 • پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی شاهرخت قاینات از سال 77 تا 78
 • معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیروان از سال 78 تا 82
 • مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاینات از سال 82 تا 85
 • کارشناس مسئول واحد آمار و فن‌آوری اطلاعات معاونت بهداشتی دانشگاه مشهد از مرداد 85 تا مهر 86
 • سرپرست بیمارستان دکتر شریعتی مشهد از آبان 86 تا 89
 • مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه و شاندیز از سال 89 تا 90
 • رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان قاینات از سال 83 تا 85
 • دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی شهرستان قاینات از سال 84 تا 85
 • مدیر بیمارستان قائم (عج) مشهد از سال 91 تا 93

سوابق تحصیلی

 • پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 • تخصص طب سنتی ایرانی (دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد)
 • دوره مدیریت اجرایی بیمارستانی (min MBA) وزارت بهداشت-تهران